Shirley Rijneveld Reïntegratie-expert

Arbeidsdeskundig onderzoek

Eigen functie of passend werk?

Passend werk

Perspectief bieden

Uitval voorkomen

Als bevlogen, enthousiaste arbeidsdeskundige bied ik u een advies dat praktisch en toegankelijk is, logisch van opbouw, bied ik u concrete handvatten om de reïntegratie van uw werknemer vorm te geven tijdens de eerste twee jaar van ziekte en geef ik uw werknemer richting en perspectief in een onzekere tijd. Om reïntegratievraagstukken aan te pakken, richt ik mij daarom op vier aandachtsgebieden:

  1. De verbinding tussen mens, werk en wetgeving;
  2. De werkbelasting en de individuele belastbaarheid van uw zieke werknemer;
  3. De mogelijkheden voor passend werk;
  4. Arbeidsongeschiktheid voorkomen en verhelpen.

Werknemers die langer dan vier weken ziek zijn, gaan doorgaans niet van de ene op de andere dag aan de slag. Dat vraagt voorbereiding. Hoe eerder u dit traject in gang zet, des te succesvoller verloopt de terugkeer van uw werknemer. Start daarom tijdig met een arbeidsdeskundig onderzoek en ik zorg ervoor dat u de mogelijkheden op terugkeer naar het werk direct inzichtelijk krijgt. Juist als er twijfels zijn of het eigen werk nog passend is, geeft u met behulp van arbeidsdeskundig onderzoek richting aan de reïntegratie. Slim, want zo bespaart u op verzuimkosten.

Arbeidsdeskundig onderzoek: eigen functie of passend werk?

Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek praat ik met u en uw werknemer over de mogelijkheden om te reïntegreren. Kan uw werknemer weer aan de slag in de eigen of een andere functie? Of wordt het zoeken naar passend werk bij een andere werkgever? Het verrichten van arbeidsdeskundig onderzoek past ook bij de onderzoeksplicht die u als werkgever heeft. Ik ken de wetten en regels en neem op de juiste momenten de juiste stappen. Dat is prettig voor alle partijen én voorkomt loonsancties. Verder kijk ik of u in aanmerking komt voor voorzieningen, subsidies of vergoedingen. Dat loont! Hoe dan ook, mijn inzet is voorkomen dat uw zieke werknemer langdurig uitvalt en hem of haar langs de snelste weg weer aan passend werk te helpen. Daar is iedereen bij gebaat!

Mijn arbeidsdeskundig advies is praktisch en toegankelijk en biedt u concrete handvatten om de reïntegratie van uw werknemer vorm te geven tijdens de eerste twee jaar van ziekte. Dat is prettig voor alle partijen én voorkomt loonsancties. Hoe dan ook, mijn inzet is voorkomen dat uw zieke werknemer langdurig uitvalt en hem of haar langs de snelste weg weer aan passend werk te helpen. Daar is iedereen bij gebaat!

 

Aandacht voor

  1. Verbinding mens en werk
  2. Belasting en belastbaarheid
  3. Mogelijkheden passend werk
  4. Voorkomen en verhelpen

Meer weten over wat ik kan betekenen?

Neem dan contact op via het contactformulier.

5 + 13 =