Shirley Rijneveld Reïntegratie-expert

Bezwaar en beroep

Juridisch advies sociale zekerheid

Eigenrisicodragerschap

Bezwaar tegen UWV

Bezwaarschrift opstellen

Als juridisch adviseur heb ik mij gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht en eigenrisicodragerschap. Concreet bied ik werkgever en werknemer ondersteuning bij bezwaarzaken tegen beslissingen van het UWV. Het UWV kan bijvoorbeeld beslissen dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever wordt verlengd als gevolg van de beoordeling dat de reintegratieinspanningen voorafgaand aan de WIA-beoordeling onvoldoende zijn.

Bezwaar en beroep tegen beslissing UWV

Ook kan de werknemer bezwaar maken tegen de beslissing, bijvoorbeeld als door de arbeidsdeskundige van het UWV tijdens de WIA-beoordeling theoretische functies zijn geduid die de werknemer vanwege beperkingen niet kan invullen. Op beslissingen van het UWV is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van deze wet is het UWV verplicht om in ieder besluit een bezwaarclausule te vermelden.

In die bezwaarclausule is opgenomen dat binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar moet worden ingediend bij UWV. Ik kan u na dossieronderzoek adviseren of het indienen van een bezwaarschrift tegen een beslissing van het UWV zinvol is en neem u het opstellen van het bezwaarschrift uit handen.

Juridisch adviseur

  1. bij beslissingen UWV
  2. bij WIA-beoordeling
  3. bij haalbaarheid beroep en bezwaar
  4. bij opstellen van bezwaarschrift

Meer weten over wat ik kan betekenen?

Neem dan contact op via het contactformulier.

4 + 6 =