Advies bij eigenrisicodragerschap

Als personeelsadviseur en casemanager heb ik ervaren wat het eigenrisicodragerschap betekent voor werkgevers. Vanuit mijn opleiding tot register arbeidsdeskundige werd mijn bijzondere belangstelling voor eigenrisicodragerschap (ERD) gevoed. Na afronding van de opleiding tot arbeidsdeskundige heb ik deze uitgebreid met een master gericht op het Nederlands recht, met de nadruk op sociale zekerheidswetgeving. Mijn scriptie draait om de vraag hoe eigenrisicodragende werkgevers invloed kunnen uitoefenen op het proces van herbeoordeling voor de WGA, zeker gelet op het grote tekort aan verzekeringsartsen bij UWV. Mijn bijzondere belangstelling voor eigenrisicodragerschap maakt mij een ERD-specialist, ik gids u dan ook graag door alle wetten en regels heen. Ik ben u graag van dienst met mijn kennis en ervaring. 

Voor de Ziektewet (ZW) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kunnen werkgevers kiezen voor de publieke verzekering (uitkering en begeleiding door UWV) of voor eigenrisicodragerschap (ERD), al dan niet in combinatie met een private verzekering. Eigenrisicodragerschap betekent dat u verantwoordelijk bent voor (ex-)werknemers waar de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet (meer) geldt, u de rol van het UWV voor een groot deel overneemt, u meer grip krijgt op uw verzuim en invloed heeft op de reïntegratie van de (ex-)werknemers.