Shirley Rijneveld Reïntegratie-expert

Dossiercontrole verzuim

Onderzoek op de werklocatie

Onderzoek op locatie

Terugkoppeling dossier

Acties voor reïntegratie

Door het bestuderen van het dossier van uw verzuimende werknemer wordt getoetst of er tijdig en inhoudelijk juiste beslissingen zijn genomen in het kader van de verzuimbegeleiding en reïntegratie. Anderzijds wordt beoordeeld of er korte of middellange mogelijkheden zijn om het verzuim te bekorten. Indien noodzakelijk, wordt er directe terugkoppeling gegeven over de reparatieactiviteiten die (nog) kunnen plaatsvinden.

Bij voorkeur vindt het onderzoek plaats op de werklocatie. Daarnaast is de aanwezigheid van een personeelsadviseur, manager of een andere betrokkene bij het verzuim gewenst, zodat directe terugkoppeling mogelijk is.

Uitvoering: vlottrekken en terugkoppelen over verzuim

Samen met u wordt een complexe verzuimcasus van begin tot eind doorgenomen. Er worden direct acties en interventies benoemd met als doel de reïntegratie vlot te trekken, als dit nodig zou zijn. Deze dossierstudie vindt plaats op de werklocatie, waarna direct een mondelinge terugkoppeling plaatsvindt. De terugkoppeling bevat een tussentijdse beoordeling van het verzuimdossier en u krijgt een voorlopig advies om eventueel het proces en de reintegratie vlot te trekken.

Resultaat: rapportage over verzuim en te nemen acties

Na een toets op het dossier ontvangt u een rapportage met een voorstel tot acties, dat als leidraad kan dienen voor de verdere opbouw van het re-integratiedossier. De acties kunnen door u direct worden toegepast in de individuele situatie. Dit geldt dus voornamelijk voor het verloop van het dossier, dat later door het UWV gecontroleerd wordt of het voldoet aan de gestelde eisen van de Wet verbetering poortwachter en of de juiste proceskeuzes tijdig zijn gemaakt.

Stappen dossiercontrole

  1. Tijdig en inhoudelijk juiste beslissingen?
  2. Onderzoek op de werklocatie
  3. Vlottrekken reïntegratieproces
  4. Rapportage en te nemen acties

Meer weten over wat ik kan betekenen?

Neem dan contact op via het contactformulier.

12 + 1 =